Kilimli Masaj Salonu Mutlu Son Jüli̇de

By | Ocak 19, 2019

salonu, diskin servikal vertebra ile omurilik ve koldan sinir kökleri arasındaki hareketi ile oluşur. Kilimli masaj salonu Boyun fıtığında boyun ağrısına neden olan, kola yayılan ağrı, uyuşukluğa ve kolda güç kaybına neden olmalıdır. Bu ağrı özellikleri boyun fıtığı ile karakterizedir. Kilimli masaj salonu Ağrı, hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek düzeyde faaliyetler gerçekleştirmesini önler. Bunu teşhis etmek için hastanın şikayetleri dikkate alınır. Kilimli masaj salonu . Diğer hastalıklarla karışıklığı önlemek için araştırmalar yapılmaktadır. Manyetik rezonans muayenesi hastaya yapılır. Boyun omurları arasındaki kireçlenmeyi belirlemek için bilgisayarlı tomografi ve direkt radyografi yapılır. Sinirlerdeki hasarı belirlemek için EMG muayenesi yapılır. Kesin tanı konulduktan sonra hasta için en uygun tedavi uygulanır. Boyun fıtığı evresine göre ağrı kesici ilaçlar, kas gevşetici ilaçlar, antienflamatuar ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi girişimler kullanılmaktadır. En önemli şey hastanın dinlenmesi. Boyun fıtığı tedavisinde cerrahi girişimler son çare olarak kabul edilir. Hastanın ameliyat olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Hastanın kolunda güç kaybı varsa, felce yönelik bir süreç başlamış, kol kolda uyuşma ile erimeye başlarsa, hastalar ameliyatla tedavi edilmelidir. Omurga tümörü ve enfeksiyonu olan hastalarda ameliyat edilir. Bununla birlikte, hastaların çoğu erken aşamada tedavi edilir ve yatak istirahati, çeşitli ilaçlar veya fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilir. Hastanın ilk evrede şiddetli ağrıları varsa, istirahat ve ağrı kesici ilaçlar yeterlidir. Ağrı azaldıktan sonra hastalara fizik tedavi önerilir. Kullanılan ilaçlar ağrı kesiciler, kas spazmı ve ödemdir. Akut boyun yaralanmalarında kısa süreli bir boyun kullanılabilir. Boyun kaslarının zayıflamasına neden olduğundan, uzun süre boyun kullanılması sıklıkla önerilmez. Bazı durumlarda, hastalar enjeksiyonlarla rahatlayabilir. Cerrahi olmayan tedavilerde traksiyon yöntemi de vardır. Omurun en küçük omurları olan boynu omurları saran kaslar çok güçlü olmadığından, boyun çekme veya çekiş yöntemi uygulanabilir. Ancak, derhal ameliyat edilmesi gereken hastalarda bu yöntemin kullanılması doğru değildir. Boyun fıtığı tedavisi genellikle fizik tedavi ile iyileştirilir. Sinir köklerine ve yumuşak dokulara baskı sonucu oluşan ağrıyı gidermek, kaslardaki spazmı gidermek ve fizik tedavi uygulamalarını elle kullanmak. Fizik tedavi genellikle 10-20 seansta tamamlanır. Manüel fizik tedavi, yani manipülasyon tedavisi, boyun fıtığı derecesine göre 2-10 seansta tamamlanır. Bu tedavi sırasında boyuna bazı baskı, germe ve döndürme manevraları uygulanır. Uygulanan manipülasyonun tedavisi sırasında ilaç gerekmez. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diabetes mellitus gibi hastalarla yapılan tedavi sırasında tedavinin önlenmesi gibi, manipülasyon yöntemi ise böyle bir kısıtlama değildir. El tedavisi masaj tedavisi değildir. Bu tedavi ile boyun fıtıkları% 98 oranında tedavi edilir. Hastalar ameliyat olmadan iyileşebilir. Tedaviden sonra hastalara korunma egzersizleri yapılır ve boyun, omuz ve sırt kasları güçlendirilir. Hastaların günlük yaşamlarında nasıl hareket ettikleri hakkında açıklayıcı bilgiler verilir.